[ngw] Who deleted emails from share folder ?

Ken Etter kle at msktd.com
Mon Aug 31 17:53:33 UTC 2015


I think they end up in the trash of the shared folder owner, but let me
test.

Ken
>>> "David Krotil" <David.Krotil at hilo.cz> 8/31/2015 1:49 PM >>>
Hi,
any possibility to find out, who deleted emails from shared folder ?

David

------------------------------------------------------------------
Obsah tohoto e-mailu a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou
být chráněny zákonem. Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi
a jiné osoby do něj nejsou oprávněny nahlížet či s ním jakkoliv
nakládat, jinak se dopustí protiprávního jednání. V případě, že
nejste adresátem tohoto e-mailu, prosíme o jeho vymazání a o podání
e-mailové zprávy. 

The content of this e-mail and any attached files are confidential and
may be legally privileged. It is intended solely for the addressee.
Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not
the
intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any
action
taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may
be
unlawful. In this case be so kind and delete this e-mail and inform us
about it.


More information about the ngw mailing list