[ngw] novell-ncpenc bug in January Maintenance Update

Ken Etter KLE at msktd.com
Tue Feb 2 15:32:53 UTC 2016


David,

What is novell-ncpenc and what OS/applications does it affect?

Ken
>>> "David Krotil" <David.Krotil at hilo.cz> 2/2/2016 7:06 AM >>>
Hi ,
I got info from MF eng, that there is bug in novell-ncpenc in January
Maintenance Update, we should wait for fix .

David

------------------------------------------------------------------
Obsah tohoto e-mailu a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou
být chráněny zákonem. Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi
a jiné osoby do něj nejsou oprávněny nahlížet či s ním jakkoliv
nakládat, jinak se dopustí protiprávního jednání. V případě, že
nejste adresátem tohoto e-mailu, prosíme o jeho vymazání a o podání
e-mailové zprávy. 

The content of this e-mail and any attached files are confidential and
may be legally privileged. It is intended solely for the addressee.
Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not
the
intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any
action
taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may
be
unlawful. In this case be so kind and delete this e-mail and inform us
about it.
More information about the ngw mailing list