[ngw] GW 2012 to GW 2014 R2

Keith Larson klarson at k12group.net
Wed Feb 10 20:55:22 UTC 2016


great.  thank you.

Keith Larson
Franklin Computer Services - K12 Group
614.561.4887
klarson at k12group.net
 


>>> "David Krotil" <David.Krotil at hilo.cz> 2/10/2016 3:11 PM >>>
I did this and no problem.

------------------------------------------------------------------
Obsah tohoto e-mailu a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou
být chráněny zákonem. Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi
a jiné osoby do něj nejsou oprávněny nahlížet či s ním jakkoliv
nakládat, jinak se dopustí protiprávního jednání. V případě, že
nejste adresátem tohoto e-mailu, prosíme o jeho vymazání a o podání
e-mailové zprávy. 

The content of this e-mail and any attached files are confidential and
may be legally privileged. It is intended solely for the addressee.
Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not
the
intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any
action
taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may
be
unlawful. In this case be so kind and delete this e-mail and inform us
about it.

>>> "Keith Larson" <klarson at k12group.net> 10.02.2016 21:03 >>>
Is it acceptable to go straight from gw 2012 sp2 to gw 2014 r2?

Keith Larson
Franklin Computer Services - K12 Group
614.561.4887
klarson at k12group.net

More information about the ngw mailing list