[ngw] GMS 2014 R2 SP2 HP1 Released

David Krotil David.Krotil at hilo.cz
Tue May 16 01:35:32 UTC 2017


Didn´t you mean
https://download.novell.com/Download?buildid=OYd8_OgOUl4~ ?

------------------------------------------------------------------
Obsah tohoto e-mailu a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou
být chráněny zákonem. Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi
a jiné osoby do něj nejsou oprávněny nahlížet či s ním jakkoliv
nakládat, jinak se dopustí protiprávního jednání. V případě, že
nejste adresátem tohoto e-mailu, prosíme o jeho vymazání a o podání
e-mailové zprávy. 

The content of this e-mail and any attached files are confidential and
may be legally privileged. It is intended solely for the addressee.
Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the
intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action
taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be
unlawful. In this case be so kind and delete this e-mail and inform us
about it.

>>> "Paul Lamontagne" <Paul.Lamontagne at lamtechconsulting.com> 16.05.2017
2:23 >>>
GM 2014 R2 SP2 HP1 has been released

https://download.novell.com/Download?buildid=9naDJkniVtg


it's a restricted download, so you have to be current on maintenance to
have access.

Paul


More information about the ngw mailing list