[ngw] GMS 2014 R2 SP2 HP1 Released

Alan Bens ABENS at go-metro.com
Wed May 24 14:55:40 UTC 2017


Do we have to go through the SSL check again?

Al B
>>> "Paul Lamontagne" <Paul.Lamontagne at lamtechconsulting.com> 5/16/2017 6:23 PM >>>
oops..yup....that's the link, 

I liked the SSLcheck tool.

my bad

Paul
>>> "David Krotil" <David.Krotil at hilo.cz> 15/05/2017 9:35 PM >>>
Didn´t you mean
https://download.novell.com/Download?buildid=OYd8_OgOUl4~ ?------------------------------------------------------------------
Obsah tohoto e-mailu a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou
být chráněny zákonem. Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi
a jiné osoby do něj nejsou oprávněny nahlížet či s ním jakkoliv
nakládat, jinak se dopustí protiprávního jednání. V případě, že
nejste adresátem tohoto e-mailu, prosíme o jeho vymazání a o podání
e-mailové zprávy. 

The content of this e-mail and any attached files are confidential and
may be legally privileged. It is intended solely for the addressee.
Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not
the
intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any
action
taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may
be
unlawful. In this case be so kind and delete this e-mail and inform us
about it.

>>> "Paul Lamontagne" <Paul.Lamontagne at lamtechconsulting.com>
16.05.2017
2:23 >>>
GM 2014 R2 SP2 HP1 has been released

https://download.novell.com/Download?buildid=9naDJkniVtg
it's a restricted download, so you have to be current on maintenance
to
have access.

Paul


More information about the ngw mailing list